vedúca sólistka baletu SND
 
Kontakt:

Mgr.art. Nikoleta Stehlíková
Slovenské národné divadlo
Gorkého 4
815 86 Bratislava

nikoletastehlikova@hotmail.com
 
Linky:
www.SND.sk
www.ARTspace.sk
www.osobnosti.sk

Fotogaléria

Don_Quijote-BukurešťDon Quijote 4.6. 2005 - hosťovanie v Bukurešti v Národnom divadle.
Fotografie vznikli počas môjho hosťovania v Bukurešti vďaka láskavosti a podpore veľvyslanca Slovenskej republiky v Rumunsku pána Jána Šotha a touto cestou sa mu chcem za ne poďakovať.

späť

podporuje umelecké združenie ARTspace.sk